pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Hompage "ACROSS THE ALPS"

Navedena spletna stran www.acrossthealps.eu vam ponuja poseben informacijski sistem o najbolj pomembnih čezalpskih tranzitnih oseh v alpskih državah Nemčiji, Franciji, Italiji, Av-striji, Švici in Sloveniji. Pod vsako oznako določene osi najdete splošne informacije o po-sameznih cestnih povezavah, najbolj pomembnih predpisih in varnostnih ukrepih, ki so v
veljavi, in druge povezave (link), ki vam lahko pomagajo, kot npr. prometne informacije v realnem času. 

Osi spremenijo barvo v rdečo takoj, ko pride do nekega dogodka, ki traja najmanj 48 ur in je os zaradi tega za dalj časa neprehodna za osebni in tovorni promet.  Dogodki so lahko naravni pojavi, kot potres, zemeljski plazovi, skalni podori, plazovi blata, poplave ali snežni plazovi. V to so zajeti tudi „tehnični“ dogodki, kot porušene zgradbe (npr. mostovi) ali težke nesreče s poškodbami infrastrukture (npr. požari v predorih) pa tudi dogodki kot so stavke ali teroristični napadi.

picture acrossthealps 04

LINK

> Hompage "ACROSS THE ALPS"

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport