pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 
  • Cilji

Cilji

Cilji

20060612 05 fuer web 03
(c) by BBT-SE

Mobilnost igra pomemembno vlogo za evropske državljane in evropsko gospodarstvo. Prometna politika bo osredotočena na državljane, na primer z zagotavljanjem visoke ravni varnosti. 

Prometna infrastruktura, ki prečka alpsko območje, ima pomembno vlogo pri ustvaranju notranjega trga in pri vzpostavljanju učinkovitega vseevropskega omrežja.

V alpskem prostoru se bodo ob upoštevanju posebnosti tega prostora uravnoteženo razvijali različni načini, predvsem občutljivega ravnovesja med gospodarstvom, družbo, človekom in okoljem.

Tveganost cestnega prometa v alpskih predorih narašča in potrebni so nadaljnji ukrepi, s katerimi se posebno skrbno obravnavajo nesreče v predorih.

Visokokakovostni železniški promet na področju tovornega prometa na dolge razdalje in preko goratih področij je nedvomno prednost za družbo.

Za trajnostno in varno upravljanje cestnega tovornega prometa na tem ekološko (alpski prostor) in prometno-tehnično (predori, gorski odseki) zahtevnem območju je treba izvajati vse potrebne ukrepe in hkrati v prid okolja in gospodarstva podpirati preusmerjanje prometa na ekološko sprejemljivejše prometne nosilce, t.j. predvsem na železnico.

Ker izboljšava na področju prometa v alpskem območju prispeva k trajnostnemu razvoju, kakor ga je junija 2001 podprl Evropski svet v Goetheborgu, je treba sprejeti prostovoljne in koordinirane ukrepe s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi učinki. Ti ukrepi so opredeljeni v Beli knjigi "Evropska prometna politika za 2010: čas za odločitev."

(iz preambule k Züriški deklaraciji)


copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport